Ambasady i konsulaty w Polsce

Kraj
Rodzaj placówki
Europa, swiat

Ambasada Królestwa Belgii

Kraj: Belgia
Rodzaj placówki: Ambasada
Europa, swiat: Europa

ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa
tel. (0-22) 551 28 00
fax (0-22) 828 57 11

e-mail: warsaw@diplobel.org


Biuro Łącznikowe (policjai wymiar sprawiedliwości)
tel. (0-22) 826 24 70
fax (0-22) 826 24 97
e-mail: lobepo@post.pl

Biuro Ekonomiczne i Handlowe Regionu Flamandzkiego
Dom Dochodowy
Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa
tel. (0-22) 828 08 78
fax  (0-22) 827 81 36
e-mail: warsaw@fitagency.com

Biuro Poznańskie: Export Vlaanderen
WTC, ul. Bukowska 12 p. 119, 60-810 Poznań
tel. (0-61) 865 38 13
fax (0-61) 865 38 19
e-mail: poznan@fitagency.com

Biuro Delegata Wspólnoty Francuskiej, Regionu Walońskiego i Francuskiej Komisji Brukseli-Stolicy
ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
tel. (0-22) 583 70 01
fax (0-22) 583 70 03
e-mail: walbru@varsovie.pl

Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe
Regionu Walonii (AWEX)
ul. Skorupki 5, 00-546 Warszawa
tel. (0-22) 583 70 11
fax (0-22) 583 70 19
e-mail: awex@varsovie.pl

Biuro Ekonomiczne, Handlowe i Inwestora Zagranicznego Regionu Brukseli-Stolicy
tel. (0-22) 850 00 85, 850 00 86
fax (0-22) 827 87 09
e-mail: bruksela-polska@wer.pl

 Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura WSZOP
miniatura
 
Polityka Prywatności